Clubbericht juni 2016

  

S.I.S. Speciaalclub voor de Iberische Sierduivenrassen, clubbericht Juni.

Onze jaarvergadering was met 50 aanwezige leden minder druk dan normaal maar daarom niet minder geslaagd. De voorzitter opende met een verslag van de bezigheden waar het bestuur zoal mee bezig is en wat de plannen zijn. O.a. dat het per post verzenden van het S.I.S. bulletin jaarlijks veel geld kost. Het bestuur stelt voor om het bulletin in april op de A.L.V. en in oktober op de clubdag aan de dan aanwezige leden uit te reiken. De dan niet aanwezige leden krijgen het bulletin gewoon per post thuisbezorgd. Het bestuur denkt zo enkele honderden euro’s te besparen. Bij de stemming hierover gaan de leden akkoord.

Het financieel jaarverslag werd gepresenteerd door de penningmeester en die was positief, na enkele jaren van grote uitgaven o.a. het jubileumjaar, krijgen we weer wat ‘’vet op de botten’’ Jan Lugtenburg gaf voor het laatst een toelichting op zijn werk als kascontroller, na vele jaren stopt Jan. Hij werd hiervoor bedankt met een mooie bos bloemen en een zeer speciaal kistje wijn. Simon Visser melde zich aan als zijn opvolger.

Ruben Feuerberg had weer voor mooie prijzen gezorgd voor de winnaars op onze clubdag, de EZHSV- en de Championshow.
De duivenveiling was ook weer terug en liep prima, de duiven gingen voor mooie prijzen weg. Het hoogste bod was € 80, – voor een mooie Spaanse Jiennense doffer. De veiling van de duivenbonnen was ook een succes er werd zelfs telefonisch geboden op een koppel, nog niet geboren Laudino’s , € 90, – was het hoogste bod en alles voor de clubkas,
leden bedankt.

De nieuwe standaard tekeningen van de Balear, Murciano en Jiennense zijn ook klaar en worden nu door de N.B.S. in de Nederlandse Sierduiven Standaard geplaatst. De Murciano en de Jiennense zijn prachtig door Jan Pijffers getekend. Jan gaat voor ons alle S.I.S. rassen uit de N.B.S. standaard tekenen, veel tekeningen zijn nog in zwart/wit of voldoen niet meer aan ons ideaalbeeld. Het is een flinke klus en we gaan dit in overleg met de fokkers aanpakken. Hetzelfde geldt voor de nieuwe regels voor de erkenning van een nieuwe kleurslag, meer hierover kun je elders op deze site lezen.

Het aantal zakelijke adverteerders in het S.I.S. bulletin liep de laatste jaren wat terug. Onze penningmeester Kees Mens is hier voortvarend mee aan de slag gegaan en nu hebben weer enkele nieuwe zakelijke adverteerders. Over enkele maanden wordt de site van de S.I.S. geheel vernieuwd en uitgebreid met de nieuw erkende rassen, ook komen de zakelijke adverteerders op de site te staan, als jullie in je omgeving een bedrijf kennen dat geïnteresseerd is in een advertentie in ons mooie clubblad en onze site, geef dit dan door aan Kees Mens.

Verder hebben we een sponsor gevonden voor een geheel vernieuwde achterwand van de S.I.S. stand en een nieuw uit te zetten prijs op de Championshow, hierover later meer.

De keuring voor het Allround Kampioenschap in België, bij Freddie Weber was geslaagd en in juni staan er nog keuringen in Leiden en Amsterdam gepland, dus let op en Keep Them Flying!

Bas Mullekes.