Nieuws van het Ringenburo

  

Er komen bij ons regelmatig vragen binnen waarom er verschil zit tussen het bedrag wat er betaald moet worden voor de ringen aan ARS (Algemene Rijswijkse Sierduiven) en het bedrag wat er vermeld wordt op het zakje waar de ringen in verzonden worden. Middels dit schrijven willen wij hier duidelijkheid in brengen. 

Volgens de regels van de NBS kunnen er geen fokkerkaarten en/of ringen direct door een Speciaalclub geleverd worden. U dient dan eerst lid te worden van een Algemene vereniging, hetgeen extra contributie kosten met zich mee brengt, variërend tussen de € 10,– en € 40,– hetgeen wij zeer onwenselijk vinden. 

De SIS heeft, inmiddels jaren geleden, de mogelijkheid gevonden om fokkerskaarten en ringen te kunnen uitgeven aan haar leden. Er was enorm veel vraag naar om deze extra service te verlenen. Dit kon niet via de SIS zelf maar er moest een aparte vereniging voor worden opgericht; de Algemene Rijswijkse Sierduiven vereniging of te wel de ARS. 

Aan deze vereniging zijn de gebruikelijke kosten verbonden o.a. administratie- en bankkosten, aangezien er door de leden geen contributie aan de ARS betaald hoeft te worden is het redelijk dat deze kosten doorberekend worden op de prijs die er voor de ringen betaald moet worden. Ondanks deze kosten hebben we toch een flinke kostenbesparing voor onze leden kunnen bereiken. 

Op het nieuwe ringenformulier zal een duidelijkere splitsing te zien zijn wat de kosten van de ringen zijn, welke kosten er als toeslag wordt doorberekend en hoe de portokosten tot stand zijn gekomen. Vanuit de NBS worden de ringen namelijk eerst naar het ringenburo van de ARS gestuurd, de ARS stuurt ze dan naar het betreffende lid. Dit betekent tweemaal portokosten die we aan de fokker moeten doorberekenen. 

Per 1 januari 2020 heeft PostNL de tarieven verhoogd en zijn wij genoodzaakt dit door te berekenen en betaalt U € 3,40 per bestelling. 

Tevens verzoeken wij U ook wat eerder de ringen te bestellen. Als U toch van plan bent om te gaan fokken bestel de ringen dan op tijd. Als U in januari de ringen wilt hebben dien U deze voor 15 december te bestellen. Hopelijk schept het bovenstaande voldoende duidelijkheid. 

Het bestuur.