Lid worden / Become a member

Contributie binnenland: € 30,- per jaar.
Contributie buitenland: € 38,- per jaar. (binnen Europa)
Contributie buitenland: € 45,- per jaar. (buiten Europa)
Jeugdleden t/m 16 jaar: € 15,- per jaar.
Donateurschap meer volwassen leden op hetzelfde adres: € 30,-
plus elk extra lid donateur € 15,-
Familie abonnement, volwassen lid met jeugdlid (of meerdere): € 30,-
en per kind onder 18 jaar € 10,-
Administratie kosten nieuw lid éénmalig € 3,-

Vul onderstaand formulier volledig in en maakt het bedrag over op:
IBAN NL47INGB0001323321 t.n.v. Speciaalclub Iberische Sierduivenrassen.

Je bent pas lid als de betaling op de S.I.S. rekening staat en ontvangt daarna het S.I.S. bulletin.

Domestic contribution: € 30 per year.
Contribution abroad: € 38 per year. (in Europe)
Contribution abroad: € 45 per year. (outside of Europe)
Youth members up to 16 years: € 15, – per year.
Membership more adult members at the same address: € 30, –
plus every extra member donator € 15, –
Family subscription, adult member with youth member (or more): € 30, –
and € 10 per child under the age of 18
Administration costs new member one-time € 3, –

Complete the form below and transfer the amount to:
IBAN NL47INGB0001323321 t.n.v. Speciaalclub Iberische Sierduivenrassen.

You are only a member if the payment is received on the S.I.S. account and then you will receive the S.I.S. bulletin.